Afspraken en huisreglement

Home / Danslessen praktisch / Afspraken en huisreglement

Afspraken & huisreglement: 

Algemeen:

 •  Bij inschrijving gaat men akkoord met de onderstaande afspraken en huisregels.
 • Inschrijvingen zijn definitief voor het volledige schooljaar 2023-2024 (2 semesters), dit geldt ook voor het lesgeld dat tweemaal per schooljaar betaald dient te worden.
 • 1ste semester dient betaald te worden bij inschrijving – 2de semester kan bij inschrijving of voor 21 januari 2024 vereffend worden.
 • Betaalde lesgelden zijn in geen enkel geval terugbetaalbaar.
 • Alle dansers zijn verzekerd voor BA en Lichamelijke ongevallen via Danspunt vzw. Indien uw danser zich kwetst tijdens de les dient dit binnen de 24u gemeld te worden. Dit uitdrukkelijk voor de strikte opvolging van de verzekeringsmaatschappij.
 • Wijziging van gegevens (adres, email, …) dienen steeds via mail gemeld worden. Dit is enorm belangrijk voor de verzekering van uw danser!
 • Het dansjaar begint op maandag 11/09/’23.
 • De danslessen vinden wekelijks plaats, met een min. van 30 danslessen per schooljaar.
 • Na onze 2-jaarlijkse show nemen wij een weekje rust. Deze rust telt als een volwaardige lesweek daar er voor de shows veel extra repetitie momenten ingepland worden.
 • Tijdens schoolvakanties en feestdagen sluit de studio, tijdens schoolvakanties is er op de eerste zaterdag wel steeds dansles. Correcte lesplanning kan u op Ledenbeheer terugvinden.
 • Het lessenrooster is steeds onder voorbehoud van wijzigingen. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een bepaalde les, kan deze geannuleerd of samengevoegd worden met een andere dansles.
 • Wij werken met een beperkt aantal dansers per les, zo behouden we de kwaliteit waar we zo hard naar streven.
 • Foto- en videomateriaal van de dansers kan door de dansstudio gebruikt en verspreid worden ter promotie. Indien u dit liever niet wenst gelieve dit via mail te melden
 • Voorstellingen en choreografieën mogen niet gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van de dansstudio.
 • Iedere danser is welkom om 1 proefles te volgen in een nieuwe dansstijl. Het volgen van een proefles is op eigen risico.
 • Indien de danslessen wegens overmacht (bvb Covid-19 – pandemie), niet kunnen doorgaan, schakelen wij zo snel mogelijk over naar online danslessen (Zoom)/online video lessen (You-tube) of een outdoor alternatief. Deze online-, video- en outdoor lessen gelden als volwaardige lessen en dienen dus als compensatie voor de gewone danslessen. Bij het invoeren van strikt beperkende maatregelen vanuit de overheid, splitsen wij de groepen op waar nodig.

Lessen:

 •  Wij verwachten dat uw danser regelmatig aanwezig is in de dansles om achterstand met de groep te vermijden. Bij afwezigheid van uw danser ontvangen wij graag tijdig een berichtje via mail/sms ook via uw online profiel kan u afwezigheid gemakkelijk melden.
 • Bij afwezigheid of ziekte van de leerkracht wordt u zo snel mogelijk verwittigd per mail, uitzonderlijk via SMS. De afgelaste les wordt ingehaald op een latere datum.
 • Alle danslessen starten stipt, zorg ervoor dat uw danser klaar is om de les te beginnen (uniform, haar, toiletbezoek,…)
 • Alle dansers dienen aangekleed toe te komen voor hun dansles.
 • Elke les verplicht in uniform met de haren netjes in dot of staart (zie website). Zorg dat het uniform genaamtekend is.
 • Meebrengen van waardevolle voorwerpen is op eigen risico.
 • Voor de dorst uitsluitend plat water meebrengen, gelieve koek en snoep buiten de studio te houden. Kauwgom is tevens verboden.
 • Toon respect voor de leerkrachten van de dansstudio alsook je medeleerlingen. Pesten wordt niet getolereerd in onze studio.

Huisreglement studio Deurle:

 • De parking van de praktijk mag NIET gebruikt worden door klanten van de Dansstudio, ook niet voor heel even. Patiënten van de praktijk zijn vaak slecht te been en moeten zonder problemen gebruik kunnen maken van de parking. Even oprijden en de 4 pinkers aanzetten is dus geen optie. Enkel na 19u30 of op zaterdag mag de parking gebruikt worden.
 • Gelieve in stilte binnen te komen via de glazen voordeur en de rust ook te behouden.
 • Kleedkamers zijn boven, gelieve hiervoor de foyer beneden niet te gebruiken.
Privacy (GDPR) en portretrecht:
 • Onze privacyverklaring kan u hier terugvinden.
 • Bij inschrijving vragen wij uw toestemming voor het wel/niet ontvangen van onze nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief zal u informeren over de laatste nieuwtjes in de studio zoals inschrijving kampen, start inschrijvingen danslessen enz.
 • U heeft de keuze bij inschrijving om wel/niet akkoord te gaan met het nemen en publiceren van foto’s van uw danser. (Portretrecht) Bij vragen of opmerkingen kan u uiteraard altijd bij ons terecht.